Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Tin bão mới nhất: Bão số 9 Molave giật cấp 17, sóng biển cao 10m sau 15 giây